THE ANIME EXAMINER REDUX

Utawarerumono - Itsuwari No Kamen
Utawarerumono - The False Faces

Score     ●●●●
Episodes     25
Episodes seen     25
Vintage date     2015-10-03
Vintage season     Fall 2015
Added to site     2015-12-20