THE ANIME EXAMINER REDUX

Shimoneta To Iu Gainen Ga Sonzai Shinai Taikutsu Na Sekai
Shimoneta - A Boring World Where The Concept Of Dirty Jokes DoesnÂ’t Exist

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2015-07-04
Vintage season     Summer 2015
Added to site     2015-09-20