THE ANIME EXAMINER REDUX

Kiseijuu - Sei No Kakuritsu
Parasyte - The Maxim

Score     ●●●●●
Episodes     24
Episodes seen     24
Vintage date     2014-10-08
Vintage season     Fall 2014
Added to site     2015-03-26