THE ANIME EXAMINER REDUX

Koutetsujou no Kabaneri
Kabaneri Of The Iron Fortress

Score     ●●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2016-04-07
Vintage season     Spring 2016
Added to site     2016-05-05