THE ANIME EXAMINER REDUX

Zero Kara Hajimeru Mahou No Sho
Grimoire Of Zero

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2017-04-10
Vintage season     Spring 2017
Added to site     2017-05-20