THE ANIME EXAMINER REDUX

Shoujo Shuumatsu Ryokou
Girls' Last Tour

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2017-10-06
Vintage season     Fall 2017
Added to site     2017-11-26