THE ANIME EXAMINER REDUX

Shoujo Shuumatsu Ryokou
Girls' Last Tour

Score     ○○○○
Episodes     12
Episodes seen     6
Vintage date     2017-10-06
Vintage season     Fall 2017
Added to site     2017-11-26