THE ANIME EXAMINER REDUX

Chain Chronicle - Haecceitas no Hikari
Chain Chronicle - The Light of Haecceitas

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2017-01-07
Vintage season     Winter 2017
Added to site     2017-02-02