THE ANIME EXAMINER REDUX

Ao no Exorcist - Kyoto Fujou Ou-hen
Blue Exorcist - Kyoto Saga

Score     ●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2017-01-06
Vintage season     Winter 2017
Added to site     2017-02-02