THE ANIME EXAMINER REDUX

Gekijou-ban Kyoukai No Kanata -I'll Be Here- Kako-hen

Score     ●●●
Episodes     1
Episodes seen     1
Vintage date     2015-03-14
Vintage season     Winter 2015
Added to site     2015-04-21