THE ANIME EXAMINER REDUX

Koi Wa Ameagari No You Ni
After The Rain

Score     ○○○○○
Episodes     12
Episodes seen     6
Vintage date     2018-01-11
Vintage season     Winter 2018
Added to site     2018-02-19