THE ANIME EXAMINER REDUX

Koi Wa Ameagari No You Ni
After The Rain

Score     ●●●●●
Episodes     12
Episodes seen     12
Vintage date     2018-01-11
Vintage season     Winter 2018
Added to site     2018-02-19